Home_ |
Wie is Ilse?_ |_
Portfolio_ |
Contact
I L S E_ H E E S T E R B E E K

Niemandsland 01

Niemandsland 02

Niemandsland 03

Niemandsland 04

Niemandsland 05

Niemandsland 06

Niemandsland 07

 

Naar projecten overzicht
De verloren ruimte 01

Het beoogde doel van dit project is om West-Brabant duurzaam en energie-neutraal maken. De boer beheert ruim 68 % van de Nederlandse bodem, vandaar dat deze speler een belangrijke integrale rol kan vervullen in het verduurzamen van onze leefomgeving, het landschap en de kringlopen die hierin omgaan.


Kleinschalig

Om West-Brabant duurzaam te maken worden hier kleinschalige initiatieven geprefereerd, omdat men dan de meeste controle heeft over wat er gebeurt gedurende het gehele productieproces. Zo kunnen efficiencyverliezen worden beperkt en de kringlopen van grondstoffen door het hergebruik van 'afval als voedsel' (cradle to cradle principe) worden verhoogd. De boer kan samen met andere partijen kleinschalige initiatieven opzetten in omliggende dorpen of steden en de gouden schakel vormen tussen deze initiatieven en grote bedrijven.