Home_ |
Wie is Ilse?_ |_
Portfolio_ |
Contact
I L S E_ H E E S T E R B E E K

Niemandsland 01

Niemandsland 02

Niemandsland 03

Niemandsland 04

Niemandsland 05

Niemandsland 06

Niemandsland 07

 

Naar projecten overzicht
De verloren ruimte 01

In dit project worden vijf boerenbedrijven en hun productielandschappen beschreven die ieder verschillende functies verenigen. De vijf boerensystemen maken gebruik van hun omgeving en van de specifieke kwaliteiten die deze omgeving bevat. Ze worden hieronder nader toegelicht.

Veeteelt gecombineerd met akkerbouw
Het eerste productielandlandschap combineert veeteelt met akkerbouw, waarbij het eigen afval ook verwerkt wordt. Hierbij staan diervriendelijkheid en aandacht voor het milieu centraal. De koeien grazen buiten in een wei, waar tevens wind- of zonne-energie wordt opgewekt. Het betreft hier geen intensieve veeteelt. De veestapel is zo groot als het aantal koeien dat gevoerd kan worden met het veevoer dat op eigen land of bij nabijgelegen boeren geproduceerd kan worden. De mest wordt op het land van de boer uitgereden, daar waar het veevoer geproduceerd wordt. Hierdoor kan kunstmest, waarvan de productie ook veel energie kost, vervangen worden door gewone mest. Het afvalwater dat veel nutriƫnten bevat en dat in het huidige systeem via het slootwater afgevoerd wordt, gaat in het nieuwe systeem naar een bassin waarin algen geproduceerd worden. De algen nemen de waardevolle nutriƫnten op en kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt zoals voor veevoer (vanwege het eiwitgehalte in algen) of als grondstof voor de chemie.