Home_ |
Wie is Ilse?_ |_
Portfolio_ |
Contact
I L S E_ H E E S T E R B E E K

Niemandsland 01

Niemandsland 02

Niemandsland 03

Niemandsland 04

Niemandsland 05

Niemandsland 06

Niemandsland 07

 

Naar projecten overzicht
De verloren ruimte 01

Tuinbouw
Ook kassen behoren tot het domein van de boer. Hierin kunnen nieuwe vormen van landbouw worden uitgeoefend zoals aquaponics en hydroponics.In dit project proberen we deze kringlopen te sluiten door systeemaspecten van zoutwaterlandbouw hierin te integreren. Zo kan vloeibare mest van veeteelt, als voeding dienen voor de planten in het hydroponics systeem. In het aquaponics systeem kan deze mest als voeding dienen voor algenproductie. Deze algen kunnen dan weer gegeten worden door wormen, die weer voeding zijn voor de vissen. Zo hoeven er geen voedingsstoffen worden ingekocht voor hydroponics en geen visvoer voor aquaponics. Referenties hebben laten zien dat onder kassen oppervlaktewater kan worden opgeslagen als tijdelijke waterberging.

Ook kan er een laboratorium zijn waar nieuwe proeven gedaan worden met betrekking tot landbouw. Zo kunnen kruiden die in onze huidige samenleving weinig gebruikt worden, als medicijn dienen voor bijvoorbeeld varkens, met als gevolg dat er veel minder antibiotica nodig is. Eeuwenoude culturen bezaten veel kennis van de toepassingen van kruiden. Helaas is hier ook veel verloren van gegaan. Een laboratorium zou hierin onderzoek kunnen verrichten, naast het onderzoek naar nieuwe gewassen.