Home_ |
Wie is Ilse?_ |_
Portfolio_ |
Contact
I L S E_ H E E S T E R B E E K

Niemandsland 01

Niemandsland 02

Niemandsland 03

Niemandsland 04

Niemandsland 05

Niemandsland 06

Niemandsland 07

 

Naar projecten overzicht
De verloren ruimte 01

Natuur- en recreatiepark
In het productielandschap van het natuur- en recreatiepark, komen natuur, recreatie, landbouw, en energie allen samen. Hier zal veeteelt plaatsvinden op kleine schaal, waarbij de dieren buiten mogen lopen en de varkens gedeeltelijk in het bos kunnen scharrelen, op zoek naar eikels en andere bodemvondsten.

Ook zal er fruitteelt aanwezig zijn, waarbij de fruitbomen en struiken bemest worden met de mest van de dieren. Fruit wat niet meer als voedingswaar voor mensen te verkopen is, zal aan de varkens worden gegeven, aangezien dat alleseters zijn. Tussen de fruitteelt worden andere gewassen geteeld. Naast akkerbouw en veeteelt zal er ook een vakantiepark te vinden zijn, met vakantiehuisjes die ieder op een verschillende manier een voorbeeld zijn van duurzaam wonen. Zo kunnen mensen uitproberen welke duurzame oplossingen met betrekking tot de woonomgeving het beste bij hun wensen passen en kunnen ze ermee vertrouwd raken.