Home_ |
Wie is Ilse?_ |_
Portfolio_ |
Contact
I L S E_ H E E S T E R B E E K


Het water stroomt weer 01

Het water stroomt weer 02


Het water stroomt weer 03


Het water stroomt weer 04


Het water stroomt weer 05

Het water stroomt weer 05

Het water stroomt weer 06

Naar projecten overzicht
Het water stroomt weer 01

De genius loci heeft in een dorp dus meer invloed op nieuwe ontwerpen, dan in de (binnen)stad. Echter, in een dorp kan een nieuw ontwerp, afwijkend van de genius loci, deze genius loci doen veranderen, eerder dan een ontwerp in de stad dit kan bewerkstelligen.

Dit heeft ook met de functie te maken. Bij woningen wordt vaker gekozen voor een traditionele bouwstijl die gezelligheid en sfeer uitstraalt, bij nieuwbouw voor bedrijven wordt er eerder een stijl gekozen die vooruitgang laat zien. Ook economisch redenen kunnen in sterke mate de bouwstijl van bedrijven bepalen. Men zou dus kunnen concluderen dat de genius loci meer invloed lijkt te hebben op woningbouw dan op nieuwbouw voor bedrijven.