Home_ |
Wie is Ilse?_ |_
Portfolio_ |
Contact
I L S E_ H E E S T E R B E E K

PLATTELAND_in_de_STAD_06

PLATTELAND_in_de_STAD_08

PLATTELAND_in_de_STAD_02

PLATTELAND_in_de_STAD_04

PLATTELAND_in_de_STAD_03

PLATTELAND_in_de_STAD_01

PLATTELAND_in_de_STAD_05

PLATTELAND_in_de_STAD_07

Naar projecten overzicht
Het platteland in de stad 06

Het plein, de Markt, wordt in dit concept onder handen genomen en meegenomen in het ontwerp. Nu oogt de Markt rommelig en gefragmenteerd, omdat caféhouders hun eigen grenzen bepalen en met hun afschermende meubilair ‘eilandjes’ op het plein vormen. Hier ligt een gebrek aan definiëring in de bestrating en het straatmeubilair aan ten grondslag.

In het nieuwe ontwerp wordt een nieuwe herindeling gemaakt van terrassen. Hierbij zullen mobiele houten straatmeubelen van 80 cm hoog (terrasstoelhoogte) de grens van de terrassen bepalen. De helft van deze meubelen bestaan uit hoge smalle houten plantenbakken die fungeren als lage afscheidingswand. De andere helft bestaat uit gecombineerde zitmeubelen. Dit zijn ook houten plantenbakken, maar dan met een zitbank aan de buitenzijde. Dit ontwerp zorgt ervoor dat het plein - wat nu alleen voor commerciële doeleinden gebruikt wordt - ook toegankelijk wordt voor mensen die niet per se een drankje willen drinken.

Het plein krijgt hiermee echt een publieke functie. Dit draagt bij aan het doel (van de gemeente) om van deze op-winkelen- gerichte-binnenstad een plek te maken om gewoon te ‘zijn’.